“Se mod øst”

"Vær opmærksomme", råber den ene diakon i Ørkengudstjenesten. "Se mod øst", proklamerer den anden, før vi læser evangeliet. Evangeliet er Kristus selv formidlet til os som ord, logos. Men Kristus, Guds Logos, kommer til os i mange skikkelser, i skabelsen og Skriften. "Små inkarnationer", som fædrene kalder det. Kulminationen er Logos' inkarnation i mennesket, Kristus. Det er den begivenhed, vi fejrer i liturgien, og det er hans liv, vi tager del af i hver eneste eukaristi. Solen, som den … [Read more...]

I gudstjenesten bliver du, hvad du spiser

Hvorfor er nadveren så vigtig i enhver gudstjeneste? ”Mennesket er, hvad det spiser,” påpeger den materialistiske filosof, Feuerbach. Religionskritiske Feuerbach ville formentlig ikke være enig med mig, men jeg kunne ikke være mere enig i hans udtalelse her. Især hvis vi ser det i lyset af liturgien, der i sin essens er et festmåltid. Allerede i  skabelsesberetningen fremstilles mennesket som et sultent væsen. ”Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle … [Read more...]